Jak kupić

Jak wygląda procedura zakupu nieruchomości na rynku wtórnym w Hiszpanii?


Po przeprowadzeniu przez nas wstępnej selekcji nieruchomości, pomożemy Państwu w zrozumieniu „krok po kroku” procesu zakupu nieruchomości oraz pokażemy jak przygotować się do wyjazdu rekonesansowego, traktując go jako wyjazd biznesowy. Obejrzycie Państwo z nami tyle wybranych nieruchomości, ile będzie potrzebne do wyboru tej jednej jedynej. Przed powrotem z Hiszpanii wpłacicie Państwo zaliczkę, aby dokonać rezerwacji nieruchomości, otworzycie konto bankowe w Hiszpanii i uzyskacie własny numer N.I.E.


Oto jak wygląda procedura zakupu od strony prawnej:


 • Pierwszy krok to podpisanie umowy rezerwacyjnej w języku hiszpańskim.


 • Następny krok to wpłata umówionej zaliczki – zazwyczaj w wysokości 3000 Euro.


 • W sytuacji gdy termin zawarcia umowy ostatecznej jest odległy, w umowie przedwstępnej może zostać zapisany obowiązek wpłaty do notariusza depozytu w wysokości 5-10% umówionej ceny nieruchomości.


 • Własność nieruchomości zostaje przeniesiona na nabywcę w formie aktu notarialnego - Escritura. Jest on podpisywany w języku hiszpańskim i, w zależności od potrzeb, uczestniczyć w nim może tłumacz oraz adwokat strony kupującej i strony sprzedającej. Przed podpisaniem aktu, nasz prawnik sprawdzi stan księgi wieczystej – Libro Hipotecario, i zweryfikuje stan nabywanej nieruchomości. Notariusz dokonuje podpisania aktu po uzyskaniu potwierdzenia opłacenia przez kupującego wszystkich opłat i podatków związanych z zakupem nieruchomości.


Jak wygląda procedura zakupu nieruchomości od dewelopera w Hiszpanii?       


W przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym, krok 1 i krok 2 wyglądają tak samo jak w przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym.


 • Po podpisaniu umowy przedwstępnej z deweloperem kupujący wpłaca na konto dewelopera kwotę udziału własnego w wysokości 30-40% wartości inwestycji.


 • Termin podpisania aktu notarialnego jest uzależniony od terminu realizacji inwestycji i może się odbyć po uzyskaniu od dewelopera tzw. Licencia de Primera Ocupacion.


 • W przypadku ukończonej inwestycji, termin aktu notarialnego możemy planować bez zbędnej zwłoki. W przypadku korzystania przez kupującego z kredytu hipotecznego, środki z kredytu będą uruchomione po podpisaniu aktu notarialnego sprzedaży.

Jakie dokumenty są niezbędne aby nabyć nieruchomość w Hiszpanii?

 • W celu nabycia nieruchomości niezbędne jest pozyskanie numeru N.I.E. (Numero de Identificacion del Estranjero) – numeru identyfikacji podatkowej w Hiszpanii, odpowiednika polskiego NIP. Pomożemy Państwu w złożeniu odpowiednich dokumentów do uzyskania N.I.E. w momencie podjęcia przez Państwa decyzji o zakupie konkretnej nieruchomości.


 • Kolejnym niezbędnym krokiem jest założenie konta bankowego w Hiszpanii i uzyskanie z banku potwierdzenia jego otwarcia.


 • Paszport lub dowód osobisty osób kupujących oraz kserokopia tego dokumentu.

Jakie są warunki uzyskania kredytu na zakup nieruchomości w Hiszpanii?


 • Banki w Hiszpanii oferują możliwość skredytowania do 70% wartości nieruchomości.


 • Okres finansowania wynosi maksymalnie 30 lat, jednak nie dłużej niż do 75 roku życia kredytobiorcy.


 • Oprocentowanie kredytu jest uzależnione od oceny ryzyka kredytowego przez bank – zwykle wynosi ono od 3,0% do 4,0% w stosunku rocznym.


Jesteśmy gotowi bezpłatnie pomóc naszym klientom w prowadzeniu negocjacji z wybranymi bankami w celu pozyskania najlepszego kredytu hipotecznego.


Jakie dokumenty są wymagane od obywateli Polski do wniosku o kredyt hipoteczny?

 • Zaświadczenie z banku w Polsce o posiadaniu konta (wraz z tłumaczeniem przysięgłym).


 • Informację o dochodach kredytobiorcy za rok bieżący oraz rok ubiegły (wraz z tłumaczeniem przysięgłym).


 • Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (wraz z tłumaczeniem przysięgłym).


 • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.


 • Numer N.I.E.


 • Wyciąg z Biura Informacji Kredytowej.

Jakie koszty są związane z zakupem nieruchomości w Hiszpanii?

Koszty zakupu nieruchomości w Hiszpanii stanowią ok. 10% ceny jej zakupu. W przypadku gdy zakup będzie finansowany kredytem hipotecznym, koszty zakupu wyniosą ok. 13% ceny zakupu nieruchomości. Na wyżej wymienione koszty składają się następujące elementy:


 • Podatek od towarów i usług IVA czyli odpowiednik polskiego VAT – podatek ten wynosi 10% ceny zakupu nieruchomości.


 • Podatek od czynności prawnych AJD czyli odpowiednik polskiego PCC – wynosi on 1,5% ceny zakupu nieruchomości. W przypadku kredytu hipotecznego należy doliczyć podatek AJD w wysokości 1,5% kwoty kredytu.


 • Opłaty notarialne – ich wysokość zależy od ceny nieruchomości, zwykle od 500 do 900 Euro. W przypadku kredytu hipotecznego należy doliczyć opłatę notarialną za akt notarialny kredytu hipotecznego.


 • Opłata za wpis do księgi wieczystej - Registro – jest uzależniona od ceny nieruchomości; zwykle stanowi ok. 50% opłat notarialnych.


 • Wynagrodzenie prawnika – Abogado – uzależnione jest od ceny nieruchomości, zwykle wynosi nie mniej niż 350 Euro.


 • Prowizja bankowa od wypłaty kredytu hipotecznego – jednorazowa prowizja dla banku wynosi od 1,3% do 2,5% kwoty uruchomionego kredytu. Opłata za wycenę nieruchomości – zwykle opłata ta wynosi od 350 do 500 Euro.